„Szybkość opuszczania żołądka przez węglowodan Vitargo®
  Znaczenie osmolalności.”

Sposób przeprowadzenia badań:
W badaniu wzięło udział sześciu zdrowych mężczyzn. Uczestnicy badania wypili 75g standardowego węglowodanu (glukoza z oligomerami glukozy) rozpuszczonego w 0,5l wody. Następnie w ciągu godziny sprawdzano zawartość żołądka badanych osób na występowanie węglowodanów.

W drugiej części badania próbę powtórzono zastępując węglowodan standardowy, węglowodanem Vitargo®.

Podsumowanie:
Vitargo
® opuszcza żołądek 80% szybciej niż standardowe węglowodany w ciągu pierwszych 10 minut. Ponad połowa Vitargo® opuściło żołądek przechodząc do jelit, w porównaniu napój glukozowy opuścił żołądek tylko w 20% w tym samym czasie.

Podczas wysiłku wzrasta zapotrzebowanie na energię i uzupełnienie wody w organizmie.

Roztwór wody i Vitargo® ma niską osmolalność, więc opuszcza żołądek równie szybko jakby piło się samą wodę, w porównaniu do roztworów wody ze standardowymi węglowodanami, gdzie może zajść zjawisko zatrzymywania wody w żołądku, co z kolei doprowadza do przejściowego niedostatku wody w organizmie.

W związku z tym ze Vitargo® opuszcza żołądek szybko, minimalizuje ryzyko wystąpienia bólów brzucha i dyskomfortu podczas wysiłku. Potrzebne przy wysiłku węglowodany (zawarta w nich energia) przedostają się szybciej przez jelita do krwionośnego.

Termin osmolalność opisuje jak szybko roztwór ”przechodzi przez” opuszcza żołądek. Jeżeli osmolalność jest niska to roztwór opuszcza szybko żołądek, jeśli osmolalność jest wysoka to proces jest dłuższy i może prowadzić do tzw. „wiązania wody” w organizmie.

“Improved gastric emptying rate in humans of a unique glucose polymer with gel forming properties”
Dołączamy oryginalną wersję badań klinicznych: pobierz plik


„Skąd biorą się zaburzenia żołądkowe u sportowców i w jaki sposób ich uniknąć"

Vitargo® zawiera węglowodany złożone o niskiej osmolalności. Osmolalność oznacza liczbę cząsteczek w roztworze – zależy od stężenia i aktywności cząsteczek substancji rozpuszczonych w wodzie, oraz stężenia i aktywności cząsteczek wody. Osmolalność nie zależy jednak od masy cząsteczkowej ani od ładunku cząsteczki. Osmolalność płynów ustrojowych wynosi ca. 295mOsm/kg

Wielkość masy cząsteczkowej węglowodanów lub ich osmolalność nie wpływają na prędkość przepływu przez żołądek, ani na wydolność organizmu. Inne węglowodany o większej masie cząsteczkowej jak woskowa, lub modyfikowana skrobia kukurydziana cechuje niska osmolalność, ale efekty po spożyciu są nieporównywalnie do Vitargo®. Vitargo stanowi przedmiot wielu (w porównaniu do innych węglowodanów) badań klinicznych przeprowadzanych w wielu uniwersyteckich ośrodkach badawczych na sportowcach obu płci.

Ze względu na wartość osmolalności napoje dla sportowców można podzielić na następujące kategorie:

  • Ultra-hipotoniczne

  • Hipotoniczne

  • Izotoniczne

  • Hipertoniczne

Napój ultra-hipotoniczny jakim jest Vitargo ma bardzo niski wskaźnik osmolalności o wartościach 20-30mOsm/kg w 5% roztworze. Nawet przy 10% roztworze osmolalność wyniesie tylko 40-60mOsm/kg. Jest to bezpieczna wartość, pozwala na przyswojenie dużej dawki energii nie powodując problemów żołądkowych, ani zaburzeń bilansu wodnego w organizmie sportowca.

Napoje hipotoniczne, na przykład maltodextryna + cukry mają wskaźnik osmolalności w granicach 50- 270mOsm/kg przy 5% roztworze. Przyjmując napój o 10 % stężeniu osmolalność znacznie wzrasta, przekraczając wartość 295mOsm/kg, czyli osmolalność płynów ustrojowych. Organizm próbuje wyrównać stężenie między podaną odżywką, a płynem ustrojowym, następuje tzw. „ściąganie wody” i może pojawić się ryzyko odwodnienia organizmu, oraz problemów żołądkowych.

Izotoniki, czyli tradycyjne napoje dla sportowców bazujące na dextrozie, glukozie, fruktozie, sacharozie i maltodekstrynie charakteryzuje wysoki wskaźnik osmolalności o rzędu 280-330mOsm/kg w 5% roztworze. Ale już przy wyższych stężeniach napoju dla sportowców wskaźnik osmolalności nierzadko przekracza 500-600mOsm/kg. Taki wskaźnik osmolalności to wysokie ryzyko problemów żołądkowych i odwodnienia organizmu. A tego każdy sportowiec chce uniknąć!

Napoje hipertoniczne szczególnie te zawierające cukry proste (fruktoza, glukoza), których osmolalność w 5% roztworze to 300mOsm/kg. W napojach hipertonicznych osmolalność z reguły przekracza 600mOsm/kg, czyli jest dwukrotnie wyższa niż osmolalność płynów ustrojowych. Przyjmowanie napojów hipertonicznych przed treningiem powoduje gwałtowne odwodnienie organizmu i problemy żołądkowe

Tabelka osmolalności w mOsm/kg

Woda z kranu*

5-15

Vitargo**

11

Maltodextryna DE18**

48

Dextroza, Glukoza, Fruktoza**

300

* Wielkość zależna od twardości wody

** 5% roztwór