"Skąd biorą się zaburzenia żołądkowe u sportowców i w jaki sposób ich uniknąć"


Vitargo® zawiera węglowodany złożone o niskiej osmolalności. Osmolalność oznacza liczbę cząsteczek w roztworze – zależy od stężenia i aktywności cząsteczek substancji rozpuszczonych w wodzie, oraz stężenia i aktywności cząsteczek wody. Osmolalność nie zależy jednak od masy cząsteczkowej ani od ładunku cząsteczki. Osmolalność płynów ustrojowych wynosi ca. 295mOsm/kg

Wielkość masy cząsteczkowej węglowodanów lub ich osmolalność nie wpływają na prędkość przepływu przez żołądek, ani na wydolność organizmu. Inne węglowodany o większej masie cząsteczkowej jak woskowa, lub modyfikowana skrobia kukurydziana cechuje niska osmolalność, ale efekty po spożyciu są nieporównywalnie do Vitargo®. Vitargo stanowi przedmiot wielu (w porównaniu do innych węglowodanów) badań klinicznych przeprowadzanych w wielu uniwersyteckich ośrodkach badawczych na sportowcach obu płci.

Ze względu na wartość osmolalności napoje dla sportowców można podzielić na następujące kategorie:

  • Ultra-hipotoniczne

  • Hipotoniczne

  • Izotoniczne

  • Hipertoniczne

Napój ultra-hipotoniczny jakim jest Vitargo ma bardzo niski wskaźnik osmolalności o wartościach 20-30mOsm/kg w 5% roztworze. Nawet przy 10% roztworze osmolalność wyniesie tylko 40-60mOsm/kg. Jest to bezpieczna wartość, pozwala na przyswojenie dużej dawki energii nie powodując problemów żołądkowych, ani zaburzeń bilansu wodnego w organizmie sportowca.

Napoje hipotoniczne, na przykład maltodextryna + cukry mają wskaźnik osmolalności w granicach 50- 270mOsm/kg przy 5% roztworze. Przyjmując napój o 10 % stężeniu osmolalność znacznie wzrasta, przekraczając wartość 295mOsm/kg, czyli osmolalność płynów ustrojowych. Organizm próbuje wyrównać stężenie między podaną odżywką, a płynem ustrojowym, następuje tzw. „ściąganie wody” i może pojawić się ryzyko odwodnienia organizmu, oraz problemów żołądkowych.

Izotoniki, czyli tradycyjne napoje dla sportowców bazujące na dextrozie, glukozie, fruktozie, sacharozie i maltodekstrynie charakteryzuje wysoki wskaźnik osmolalności o rzędu 280-330mOsm/kg w 5% roztworze. Ale już przy wyższych stężeniach napoju dla sportowców wskaźnik osmolalności nierzadko przekracza 500-600mOsm/kg. Taki wskaźnik osmolalności to wysokie ryzyko problemów żołądkowych i odwodnienia organizmu. A tego każdy sportowiec chce uniknąć!

Napoje hipertoniczne szczególnie te zawierające cukry proste (fruktoza, glukoza), których osmolalność w 5% roztworze to 300mOsm/kg. W napojach hipertonicznych osmolalność z reguły przekracza 600mOsm/kg, czyli jest dwukrotnie wyższa niż osmolalność płynów ustrojowych. Przyjmowanie napojów hipertonicznych przed treningiem powoduje gwałtowne odwodnienie organizmu i problemy żołądkowe

Tabelka osmolalności w mOsm/kg

Woda z kranu*

5-15

Vitargo**

11

Maltodextryna DE18**

48

Dextroza, Glukoza, Fruktoza**

300

* Wielkość zależna od twardości wody

** 5% roztwór