„Sprawozdanie z badania węglowodanów w Vextrago”


Tło: Zostały zbadane próbki napoju dla sportowców Vextrago z PVL Nutrients, Kanada. Produkt jest mieszanką z następującą deklaracją zawartości, według następującego linku:

www.kost1.no/product_info.php?products_id=118&osCsid=4ef0d95abef2544de583b26b6500f642

  • Mieszanka Węglowodanowa Wielkocząsteczkowa!
  • Pęcznienie Super Plazmy dla Maksymalnego Rozszerzenia Mięśni
  • Glikogen Hiperindukowany oraz Obciążenie Odżywką
  • Zoptymalizowany Elektrolitycznie

Aż do 70% szybsze przyjmowanie niż zwykłej dekstrozy i maltodekstryny
Z dodatkowymi witaminami B i minerałami
Bezcukrowy

Skład: Węglowodan Wielkocząsteczkowy Vextrago Brand (Mw 1 000 000- 1 200 000), ze skrobi woskowatej jęczmiennej i skrobi kukurydzianej, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, naturalny smak pomarańczowy, fosforan trójwapniowy, cytrynian potasu, beta-karoten, tlenek magnezu, acesulfam potasowy, kwas L-askorbinowy, sukraloza, amid niacyny, piroksydyna hcl, cyjanokobalamina.

Dawkowanie: Dwie łyżki miarowe (75 gr) wymieszać z 6-8 dl wody bezpośrednio po treningu.

Sugestie dotyczące serwowania:
- wymieszaj najpierw 2 dl w shakerze
- dodaj 75 gram Vextrago
- potrząsaj mocno przez 20-30 sekund
- dodaj resztę wody (4-6 dl)
- ponownie potrząsaj mocno przez 20-30 sekund

Wartość odżywcza na porcję (75 gr)
Kalorie: 280 kcal
Białko: 0 gram
Węglowodany: 69 gram
Tłuszcze: 0 gram

Wstępne wyniki badań: Po tym jak produkt został zeszlamowany/rozpuszczony i pozostawiony przez chwilę bez mieszania, stwierdzono, że tworzy warstwy. Badanie pod mikroskopem w świetle płasko spolaryzowanym wykazuje, że w produkcie znajduje się nie klajstrowana skrobia. Skrobia, która się w nim znajduje składa się ze sporej części tak zwanej skrobi typu B i pochodzi zatem z roślin zbożowych. Oprócz tego zauważono w nim części podobne do włókien oraz, że małe ziarenka nierozpuszczalnych części były widoczne na ściankach w szklanej zlewce. Wskazuje to na to, że w produkcie znajduje się mączka (mąka), pomimo tego, że nic takiego nie jest deklarowane. Zawartość białka jest przecież podana jako 0%.

Przygotowanie próbki do analizy węglowodanu: Próbkę zawiesza się w wodzie i następnie odwirowuje się przy 3000*gr przez 5 minut, tak aby cały materiał nierozpuszczalny został oddzielony od roztworu. Część stałą szlamuje się (zawiesza się) ponownie w wodzie i następnie przesiewa się na tkaninie sitowej o średnicy 65 mm. Masę, która się zatrzymuje przepłukuje się do czysta wodą, tak aby cała wydobyta skrobia została wypłukana.

Następnie skrobię - zawiesinę (szlam) przemywa się do czysta poprzez alkalizowanie, oddzielanie w wirówce i zeskrobywanie powierzchni z materiału nie zawierającego skrobi, który składa się z nierozpuszczalnego białka i drobnego włókna, które przeszły przez grubsze sito. Odpadki te zawiesza się (szlamuje się) ponownie w niewielkiej ilości wody i przesiewa się na mokro na sicie o średnicy 32 mm. Skrobię - zawiesinę (szlam) z niego łączy się z uprzednio zeskrobaną czystą skrobią. Obie frakcje skrobi zobojętnia się pod względem pH i odwadnia się z późniejszym suszeniem. Pozostałości masy, które utknęły na tkaninach sitowych łączy się i suszy oddzielnie. Czysty roztwór z pierwszego oddzielania w wirówce, który zawiera rozpuszczalny węglowodan w produkcie, odparowuje się, tak aby pozostałość po odparowaniu była trochę lepka. Miało to miejsce przy 45% zawartości suchej masy. Następnie reguluje się pH do około 2,5 kwasem solnym w temperaturze pokojowej. Robi się to aby przekształcić cytrynian w niezdysocjowany kwas cytrynowy, który jest rozpuszczalny w alkoholu, podczas gdy sól nie jest rozpuszczalna. Następnie dodaje się 95% alkohol, tak aby stężenie w mieszaninie (mieszance) wynosiło 80 procentów objętościowych etanolu. Teraz wytrącają się maltodekstryny i w roztworze alkoholu pozostają jedynie niskocząsteczkowe rodzaje cukrów jak fruktoza, dekstroza, sacharoza, maltoza itd. Osad oddzielany jest w wirówce i suszony.

Wyniki analizy: Analiza zawartości białka wykazała, że produkt Vextrago zawiera 2,0% białka w suchej masie, co nie jest deklarowane na opakowaniu.
Ilość frakcji sitowej białka+nie wydobyta skrobia+włókna, które wyłapano na tkaninie sitowej o średnicy 65 mm wynosiła 12% suchej masy. Ilość wydobytej, czystej ale nie klajstrowanej skrobi wynosiła 4,5% suchej masy. W zakwaszonym ekstrakcie alkoholowym znajdowało się 11,0% suchej masy proszku suchej masy. Składa się on z kwasu cytrynowego, cytrynianu sodu, barwnika i słabiej rozpuszczalnych rodzajów cukrów jak cukier gronowy, cukier owocowy itd. Frakcji tej nie poddano dalszej analizie.
Biorąc pod uwagę, że jest mączka (mąka) z tak zwanego nagiego woskowatego ziarna jęczmiennego, które zawiera około 10% białka w suchej masie i dlatego oznacza to, że produkt Vextrago składa się z około 20% woskowatej mąki (mączki) jęczmiennej. Mąka (mączka) ta wygląda na stosunkowo grubo mieloną, co jest rzeczą normalną u tego typu zboża, wobec tego, że struktura komórkowa jest niezmiernie twarda i trudna do rozmielenia. Ilość wydobytej skrobi po takim mieleniu zazwyczaj kształtuje się na poziomie co do wielkości około 25% mąki (mączki). Uwzględniając uzyskane wartości otrzymaliśmy 22,5% podczas oddzielania skrobi z Vextrago, jeśli zawartość mączki (mąki) wynosi 20% co wskazuje to na to, że prawdopodobnie chodzi tutaj o mąkę (mączkę) tego rodzaju, który przyjęto powyżej.

Badanie pod mikroskopem Vextrago wykazało następujący wygląd:

Wyodrębniona nie gotowana skrobia wyglądała zgodnie z następującym zdjęciem:


Zdjęcie nie klajstrowanej woskowatej skrobi jęczmiennej wygląda następująco:

Analiza udziału skrobi typu B w wyodrębnionej nie gotowanej skrobi wykazała zawartość skrobi typu B wynoszącą 11%, co jest zgodne z tym na jakim poziomie kształtuje się zazwyczaj zawartość skrobi typu B w woskowatej skrobi jęczmiennej. Wielkość dla skrobi typu A i skrobi typu B zgadza się także z wielkością, która znajduje się w woskowatej skrobi jęczmiennej z nagiego ziarna. Patrz poniższa rycina:

xtra-1
VH 98180 (nagi Sind-16)

Analiza maltodekstryny, która występuje w produkcie wskazała wartość D.E. wynoszącą 5,3. Na stronie domowej przedsiębiorstwa znajduje się czysta maltodekstryna do sprzedaży, dla której podaje się do D.E.=6 i dlatego jest prawdopodobne, że to ta, która wchodzi w skład
mieszanki Vextrago. MN w analizowanej maltodekstrynie w produkcie kształtuje się na poziomie wynoszącym około 3000. Wartość MW powinna kształtować się na poziomie co do wielkości około 20-25 000.

Komentarze: Nie klajstrowana skrobia nie daje żadnego efektu odkładania glikogenu, tylko działa w produkcie jedynie jako balast. Maltodekstryna jest znacznie krótsza w długości łańcucha niż jak to jest w przypadku Vitargo, ale nie jest tak krótka jak u większości innych napojów dla sportowców. Wartość ogólnej liczby aktywnych osmotycznie cząstek w roztworze powinna być wyższa niż jak to jest w przypadku Vitargo.

Poważna uwaga w stosunku do oznakowania produktu jest taka, że deklaruje się, że produkt ten nie zawiera białka, ale tak nie jest. Osoba cierpiąca na celiakię będzie czuła się bardzo źle po spożyciu tego produktu bez wyraźnego podania, że zawiera on gluten. Węglowodan Vitargo jest bezglutenowy zgodnie z normami międzynarodowymi.