"Wzrost ilości powtórzeń podczas wykonywanego wysiłku po Vitargo®"

W badaniach uczestniczyło ośmiu zdrowych mężczyzn. Każdy z nich brał udział w eksperymencie trzykrotnie. Badania odbywały się w 1- tygodniowych odstępach czasu w sposób randomizowany, czyli bez wiedzy uczestników jakie produkty spożywają. Podczas badań każdy z badanych mężczyzn wykonywał pracę (jazdę na cykloergometrze) na stałym poziomie 73% VO2 max aż do momentu całkowitego wyczerpania organizmu i zaprzestania pracy.

Po eksperymencie każdy spożywał (w sposób randominizowany) trzy rodzaje roztworów: czystą wodę, wodę z 100g standardowego węglowodanu i wodę z 100g wysokocząsteczkowych polimerów glukozy Vitargo®. Po 2 godzinnej przerwie każdy uczestnik brał udział w 15-minutowym teście na cykloergometrze w celu zbadania maksymalnej ilości wykonywanej pracy po spożyciu trzech różnych napojów. 

Podsumowanie:
Spożycie Vitargo® spowodowało wyższy poziom glukozy i insuliny we krwi w stosunku do uczestników spożywających czystą wodę i standardowych węglowodanów. Ponadto 10% wyższe wygenerowania pracy mięśniowej w porównaniu do standardowych węglowodanów i 20% wyższe w porównaniu do wody. Poza tym wzrost ilości wykonywanej pracy po spożyciu Vitargo® w porównaniu do pozostałych napojów był o 23 % wyższy.

Spożycie Vitargo® powoduje szybki wzrost poziomu glikogenu i insuliny we krwi (co powoduje szybkie uzupełnienie glikogenu mięśniowego) i przekłada się na większą wytrzymałość podczas kolejnych treningów, nawet tego samego dnia.

"Post-exercise ingestion of a unique high molecular weight glucose polymersolution improvesperformance duringa subsequent bout of cycling exercise"
"Journal of sports sciences 1-6. Public 2007"
Dołączamy oryginalną wersję badań klinicznych: pobierz plik